torstaina, tammikuuta 08, 2009

Monimuotoisella metsällä on merkitystä


Helsingin sanomat uutisoi 29.12.08 mielipidekyselyn metsien hakkuista. Tulos oli erittäin mielenkiintoinen: selvä enemmistö suomalaisista karsastaa aukkohakkuita ja kokee että metsäteollisuudella on liikaa valtaa. Kyselyn tulos on kirvoittanut monet tahot keskustelemaan metsien käytöstä, oikeista hakkuutavoista ja metsänomistajien mahdollisuuksista vaikuttaa metsiensä hoitoon tai hakkuutapoihin.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja kritisoi nykykäytäntöä, jossa metsänomistajalla ei välttämättä tarjota muita keinoja kuin avohakkuuta. Riippuu paljon metsänomistajien valveutuneisuudesta, arvoista ja arvostuksista mitä hän haluaa metsilleen tehdä. Kukaan ei pakota hakkaamaan metsiään, vaikka yleinen ilmapiiri näyttää huojuvan "puupulan" varjossa.

Metsillä on edelleen vahva merkitys suomalaisille, myös kaupungeissa. Kaupunkimetsiämme hoito vaikuttaa yhtäältä kaupunkilaisten metsäkuvaan ja viihtyisyyteen mutta toisaalta tarjoaa oivallisen elinympäristön talousmetsäpakolaisille, lajeille jotka eivät selviä aukkohakkuista. Virkistysmetsien hallittu hoitamattomuus lisää aidon metsän tuntua, opettaa urbaaneja cityihmisiä näkemään luonnon dynamiikkaa, tarjoaa monimuotoisen elinympäristön. Helsingin kaupunki voisi toimia esimerkkinä monelle muulle metsänomistajalle ja luopua kokonaan metsän monimuotoisuutta vähentävistä hoitotoimista.

Lisää metsistä:

Ekometsätalouden liitto

Ikimetsän Ystävät
Innofor - monimuotoista metsänhoitoa
Luontoliiton metsäsivut
Suomen luonnonsuojeluliiton metsävideo

Tunnisteet: , ,

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu