torstaina, maaliskuuta 05, 2009

Luonto ja viheralueet unohtuivat kapungin strategiaohjelmasta

Valtuustossa on valmisteilla kaupungin strategiaohjelma vuosille 2009-2012. Asiakirjaa on valmisteltu virkamiestyönä ja jonka valtuusto käsittelee huhtikuun aikana, tekee muutosehdotuksia ja lopultaa hyväksyy strategiaohjelman. Ohjelman tavoitteena on esittää kaupungin keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet tulevalle valtuustokaudelle. Ohjelmassa käsitellään kattavasti hyvinvointi ja palvelut, kaupungin kilpailukyky, kaupunkirakenne ja asuminen sekä johtaminen.

Asiakirjassa mainitaan useaan otteeseen, että Helsinki on metropoli, jossa on luonnonläheinen, viihtyisä ympäristö, jossa on hyvä asua. Kaupunkiympäristön ja -luonnon rooli viihtyisyyden lisääjänä nähdään tärkeäksi, mutta strategiset haasteet tai toimenpiteet, joilla turvataan luonnonläheinen ja viihtyisä ympäristö puuttuvat luonnoksesta kokonaan.

Viheraluetyöryhmä esitti vihreälle valtuustoryhmälle muutoksia ja uusia toimenpide-ehdotuksia. Tärkeimmät niistä ovat seuraavat:

Säilytetään laajat, yhtenäiset metsäiset ulkoilualueet ja monipuoliset lähiviheralueet, sillä ne lisäävät kaupunkilaisten asumisviihtyvyyttä vahvistamalla luonto- ja viheralueita huomioivaa suunnittelua
Edistetään Sipoonkorven kansallispuistohanketta
Jätetään Kivinokka ja Vartiosaari rakentamatta
Pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavan yhteydessä selvitetään tärkeät viheralueverkostot
Ekosysteemihyötyjen ja viheralueiden turvaaminen on lähtökohtana maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa

Strategiaohjelmassa huomioidaan ilmastonmuutoksen tuomat haasteet lähinnä kaupunkirakennetta eheyttämällä ja tiivistämällä. Työryhmämme korostaa, että ilmastonmuutos on myös uhka kaupunkiluonnolle ja viheralueille. Luonnonmukaiset viheralueet voivat toimia puskureina ilmastonmuutosta vastaan. Strategisina haasteina ovat yhtäältä kaupunkirakenteen tiivistäminen toisaalta riittävän luonnonmukaisen viheralueverkoston turvaaminen.
.

Tunnisteet: , ,

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu