maanantaina, huhtikuuta 06, 2009

Hallittua hoitamattomuutta kaupunkimetsiin


Ohessa Helsingin Sanomien mielipidesivuille tarjoamani alkuperäinen teksti, joka julkaistiin hieman muunneltuna maanantaina 5.4.2009. Luonto-Liiton edustus tapaa tänään Helsingin vihreiden hallitusryhmän. Aion osallistua tilaisuuteen, jossa keskustelemme Helsingin kaupungin metsän- ja luonnonhoidon linjauksista.


Helsingissä Sanomissa (3.4.) kirjoitettiin kaupungin harjoittamista metsänhakkuista ja niiden aiheuttamista tunteenpurkauksista puoleen jos toiseen. Asukkaat ovat huolissaan virkistysmetsistään ja luonnonsuojelujärjestöt ovat kritisoineet kaupungin hakkuita luontoarvoja heikentäviksi. Kuluneen talven aikana on toteutettu useampi harvennushakkuukohde, jossa puustoa poistetaan vedoten jäljelle jäävän puuston elinvoimaisuuteen. Haluan tuoda keskusteluun mukaan muutaman tärkeän huomion. Ympäristölautakunta antoi viime vuonna luonnonhoidon linjauksista lausunnon ja kiinnitti erityisesti huomiota metsän rakennetta heikentäviin toimenpiteisiin. Luonnonhoitoa aiotaan kustannussyistä tehostaa. Käytännössä tämä tarkoittanee työkoneiden käytön lisäämistä.


Ympäristölautakunta huomautti lausunnossaan, että hoitotöiden liiallinen tehostaminen voi heikentää kaupunkimetsien puuston erirakenteisuutta ja aiheuttaa negatiivisia muutoksia metsäekosysteemissä, kuten aluskasvillisuuden heiniintymistä, mikroilmaston kuivumista, tuulenkaatojen ja kulutusvaurioiden lisääntymistä. Kaupunkiekologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että puuston harventaminen ja luontaisesti kulunestona toimivan pienpuuston ja pensaikon raivaaminen lisää entisestään kulutusvaurioita.


Lisäksi lautakunta linjasi luonnon monimuotoisuuden ohjelmaan tavoitteen vaalia kaupunkimetsiä erirakenteisina ja -ikäisinä sekä linnuston tarpeet huomioon ottaen. Kaupunkimetsillä on erityinen merkitys kaupunkilaisten viihtyvyydelle, virkistäytymiselle ja ilman epäpuhtauksien sitojana. Samalla se tasaa myös paikallisia säävaihteluita. Ilmastonmuutoksen edetessä kaupunkimme on syytä huolehtia, että metsämme toimivat edelleen luontaisena puskurina. Riittävän tiheä, erirakenteinen ja -puustoinen metsikkö pystyy tarjoamaan paremmin luontoelämyksiä aidosta suomalaisesta metsästä sekä vastaanottamaan ihmisen aiheuttamat ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat häiriöt.

Kati Vierikko
Tutkija
Helsingin ympäristölautakunnan vpj (vihr)

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu