sunnuntaina, elokuuta 03, 2008

Helsingin luonnonsuojeluohjelmasta esitetään poistettavaksi kolme kohdetta

Helsingin ympäristölautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan tiistaina 12.8. Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa. Alkuperäisessä luonnoksessa suojeltavia kohteita oli mukana 28 uutta suojelualuetta. Helsingissä on vuonna 2008 yhteensä 40 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 460 hehtaaria. Uusien, ehdotettujen suojelualueiden yhteispinta-ala on noin 14 hehtaaria. Kohteista 12 sijaitsee kaupungin omistamilla alueilla mantereella ja 10 saaristossa. Loput sijoittuvat valtion, yksityisten tai yhteisöjen omistamille maille.

Alkuperäinen esitys on ollut kevään aikana lausuntokierroksella. Lausuntoja saapui 23. Saatujen lausuntojen perusteella ohjelmaluonnoksesta on poistettu kolme kohdetta: Harmakarin ja Mustukuvun saaret sekä Tahvonlahdenharjun alue Kruuvuoressa. Positiivsta on, että ohjelmaan on otettu mukaan kolme uuttaa kohdetta Varjakanpuiston tervaleppäluhta (2,43 ha) Vartiokylässäja Uutelan neva (1,23 ha), joita esittivät Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ja Luonnontieteellinen keskusmuseo sekä Rudträskin kosteikko ((6,91 ha) Vuosaaressa, jota esitti Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Huolestuttavaa on, että Tahvonlahdenharjun (9,04 ha) alue on päätetty poistaa ohjelmasta kokonaan. Kyseinen kohde sijaitsee kokonaisuudessaan Kruunuvuoren rannan osayleiskaava-alueella. Kaava on valmisteilla kaupunkisuunnitteluvirastossa ja kyseisen viraston ”ansiosta” kohde on poistettu suojeluohjelmasta.

Tahvonlahden harju on arvioitu yhdeksi arvokkaimmaksi kallio- ja maaperän luontokohteeksi, joiden rauhoittaminen ja säilyminen on ensiarvoisen tärkeää. Se on upea luonnontilainen harju, jolla on suuri maisema-, opetus ja luonnonsuojeluarvo. Harjun länsiranta on kasvistoltaan monipuolinen ja koostuu hienoista merenrantaniityistä sekä hiekka- että somerikkorannoista. Lajistoon kuuluvat mm. rantasappi, käärmeenkieli ja särmäputki. Lue lisää lajistosta Michaelin edellisestä jutusta.

Harju ja kartanoalue ovat myös tärkeä lepakoiden esiintymisaluetta. Kaikki Suomen 11 lepakkolajia on rauhoitettu. Harjualue on todella upea koko perheen retkeilykohde. Maisemat ovat silmiä hiveleviä.

Yleiskaava 2002:ssa Tahvonlahden harju ja Stansvikin kartanoympäristö on merkitty osaksi kaupunkipuistona kehitettävää aluetta. Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä rauhoitusesitys olisi vastoin yleiskaavan virkistyskäyttötarkoitusta. Mielestäni tämä on käsittämätön väite, sillä tuleva luonnonsuojelualue sallisi edelleen kartanon toiminnan ja alueen käytön virkistystarkoitukseen. Suojelukohteena alueen ominaispiirteet ja luontoarvot säilyttää hoito- ja käyttösuunnitelman avulla. Alueen hoito olisi luontoasiantuntijoiden käsissä, eikä muu virasto pääsisi ajattelemattomuuttaan tai tietämättömyyttään turmelemaan kohdetta. Jo nyt alueelle on levinnyt kurtturuusu (ks. kuva), joka on Suomen ympäristökeskuksen mukaan alkuperäislajistolle haitallinen koristekasvi.

Kruunuvuoren alueelle suunnitellaan uutta, noin 10.000 asukkaan kaupunginosaa. Kohteen luontoarvoille on taattava riittävä suojelustatus. Pelkän kaavoituksen keinoin se ei tule onnistumaan. Alue on saatava takaisin luonnonsuojeluohjelmaan vähintään harjun alueen osalta.

Tunnisteet: , ,

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu