tiistaina, syyskuuta 05, 2006

Malmin lentokenttäalue

HeVi:n viheraluetyöryhmä teki 9 hengen voimin retken Malmin lentokenttäalueelle tiistaina 29.8. Malmin lentokentän paikalle on tarkoituksena suunnitella ns.kaupunkipientaloista koostuva alue noin 10 000 asukkaalle. Nykyisten lentokentän ympäristössä olevien asuin- ja yritystoiminta-alueiden asemakaavat säilytetään ennallaan. Malmin lentokenttäalue on Yleiskaava 2002:n valitusalue, eikä alueen osayleiskaava etene ennen valituksen käsittelyä.

Helsinki-Malmin lentoasema valmistui vuonna 1936. Helsinki-Vantaan lentoaseman valmistuttua 1952 Malmin lentoasema siirtyi harrastustoiminnan ja pienilmailun käyttöön. Lisäksi sitä käyttävät Rajavartiolaitos, Medi-Heli, Poliisi ja Pelastuslaitos. Lentoaseman liikenteestä koulutuslentoja on noin 75-80%. Harrastajia Helsinki-Malmin lentoaseman kerhoissa on lähes 3000.

Malmin lentokentän säilyttämistä haluavien kansalaisaktiivisuus on Helsingin mittakaavassa poikkeuksellisen organisoitunutta. Syyskuun alussa 2006 kansalaisadressin lentokentän säilyttämisen puolesta on allekirjoittanut noin 42 000 ihmistä.

Malmin lentokentän ystävät ry on korostanut kenttää puolustaessaan paitsi lentokentän merkitystä pienilmailu- ja laskuvarjoharrastukselle ja niiden koulutukselle, myös malmilaisten identiteetille ja lisäksi se korostaa lentokenttäalueen merkitystä paikallisena viheralueena, joka on ainoa isokuovin elinpaikka Helsingissä. Alueella on merkitystä paitsi Viikistä lähtevän vihersormen osana, myös alueellisena virkistysalueena: kentän ympäri kulkee noin 5 kilometriä pitkä kuntorata.

Muita kentän säilyttämistä puoltavia argumentteja Malmin lentokentän ystävien mukaan ovat ne, että alue on World Monuments Fundin ja modernin arkkitehtuurin merkkikohteita listaavan DoCoMoMo:n listalla; lisäksi Museovirasto on määritellyt kentän merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Lisäksi lentokentän merkitystä korostetaan työllistäjänä ja pääkaupunkiseudun varakenttänä.

Soveltuuko Malmin lentokenttäalue sitten rakennusmaaksi, eli millaiset asiat olisi syytä muistaa jos alue rakennettaisiin? Lentokenttäalueen pohja on pettävä, joten se pitäisi paaluttaa huolellisesti. Lisäksi lähistöllä sijaitseva mikroautorata aiheuttaa meluhaittoja, ja se pitäisi poistaa tai siirtää. Rakentamisen yhteydessä pitää myös ratkaista se, minne Malmin lentokenttätoiminnot siirrettäisiin ja tutkia mahdollinen uusiokäyttö lentokenttärakennuksille. Lisäksi rakentamisen yhteydessä olisi muistettava alueellinen virkistys- ja viheraluetasapaino.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu