keskiviikkona, helmikuuta 10, 2010

Luonnonhoidon linjauksista hyvä päätös

Maanantaina (8.2.2010) Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelman LUMO:n ja tavoitteet luonnonhoidon linjauksille. Vahvan taustatyön ja loistavan yhteistyön ansiosta päätökseen tuli muutama erittäin tärkeä muutosehdotus. LUMO ohjelmaa tullaan jatkossa edistämään myös kaupungin omistamilla mailla muissa kunnissa. Tämä koskee noin 6000 hehtaaria metsäistä aluetta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti luonnonhoidon linjauksista. Tärkeintä on että luonnonhoidon linjaukset kytketään osaksi LUMOa ja avohakkuiden maksimikokoa pudotettiin kolmannekseen alkuperäisestä esityksestä (0,5-0,9 ha). Tästä on hyvä jatkaa, eivätkä työt tähän lopu. Työryhmä mahdollistaa sen että luonnonsuojelujärjestöt ja sitä kautta myös aktiiviset kaupunkilaiset pääsevät vaikuttamaan kuinka hyvin monimuotoisuus tulevaisuudessa kaupunkiluonnon osalta huomioidaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi 8.2.2010 kokouksessaan seuraavat luonnonhoidon tavoitteet:

1. Asuinympäristöt ovat viihtyisiä, kestäviä ja turvallisia ja ne lisäävät asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia
2. Ulkoiluympäristö on toimiva ja elämyksellinen
3. Luonnonympäristön maisemakuva on korkealaatuinen ja omaleimainen
4. Luonnon monimuotoisuus on otettu huomioon ja
luonnonsuojelualueiden arvot säilytetty
5. Metsäiset viheralueet ovat elinvoimaisia ja kestäviä ja niiden
olemassaolo turvataan myös tulevaisuudessa
6. Niityt, pellot, pienvedet, rannat sekä saaristo ovat monimuotoisia
7. Liikenneväylien ympäristöä hoidetaan huomioiden sekä suoja- että
maisemavaikutukset.


Lisäksi kaupunginhallitus päättänee todeta, että perustetaan kaupunginjohtajan erillisellä päätöksellä luonnonhoidon työryhmä, jossa on edustus rakennusvirastosta, rakentamispalvelusta, ympäristökeskuksesta, liikuntavirastosta ja luonnonsuojelujärjestöistä sekä kaupunki- ja metsäekologian asiantuntemusta edustavilta tahoilta. Luonnonhoidon työryhmä osallistuu alue- ja luonnonhoitosuunnitelmien ja työohjeiden laadintaan sekä toimeenpanon seurantaan. Työryhmän toimintaa ohjaavat kaupunginhallituksen hyväksymät Lumon ja luonnonhoidon tavoitteet.

Luonnonhoidon toteutus tehdään aluesuunnitelmissa, jotka yleisten töiden lautakunta hyväksyy 10 vuoden jaksoksi. Vuosittainen metsien uudistamistavoite määrittyy hyväksytyissä suunnitelmissa esitettyjen perusteltujen uudistamishakkuiden perusteella, Luonnonhoitoa toteutetaan yleisten töiden lautakunnan osoittamien määrärahojen puitteissa. Luonnonhoidon linjaus tulee päivittää vastaamaan Lumo-ohjelmaa. Uudistushakkuut, joissa käytetään metsän viljelyä, tehdään perustelluissa tapauksissa pienaukkohakkuina (max. 0,3 ha), jolloin pystytään välttämään laajoja aukkoja. Metsien hoidossa suositaan eri-ikäistä puustoa.


Tunnisteet: ,

1 kommenttia:

12:42 ip. , Blogger Michael Perukangas kirjoitti...

Päätös on lupaava, ja vielä parempaa saadaan, jos kansanedustaja Timo Juurikkalan ehdotus seudullisesti viherkaavasta ottaa tulta, ja Helsingin luonnonhoito alistetaan seudullisiin puitteisiin.

 

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu